CV

 


 

Astrid De Hesselle-Vos 
Berg 80a
5671 CE Nuenen 

 

Werkervaring

 

Advies

 

Ondersteuning op het gebied van apotheekprocessen en het gebruik van het AIS 

 

Openbare apotheek 

Eigendomsapotheken en zelfstandige apotheken.

Speerpunten: personeelsbeleid, op poten zetten en continueren van het basale apotheekproces, baxters, herhaalservices, selectie en aanname nieuwe medewerkers, medicatiebewaking (BOS/MBJ Pharmacom, MIRA), multimedicatie check, FTO, FTTO, certificering en kwaliteitshandboek, ICT in de bredere zin. 

 

Poliklinische apotheek 

Beherend en gevestigd apotheker van een poliklinische apotheek.

Speerpunten: bedrijfsvoering, financiën, medicatiebewaking (MIRA), personeelsbeleid, logistiek rond belevering verslavingskliniek, FTO huisartsen, overleg medisch specialisten. 

 

Bestuurslid KAOF namens de KNMP/VZA 

Het doel van de Stichting is het bevorderen en aantoonbaar maken van de deskundigheid van apothekersassistenten die werkzaam zijn in openbare apotheken door middel van het voeren van een kwaliteitsregister.

Optima Farma en cao-partijen KNMP, ASKA, FNV Bondgenoten en CNV Publieke Zaak, hebben gezamenlijk het Kwaliteitsregister Apothekersassistenten Openbare Farmacie opgericht: KAOF. Genoemde organisaties hebben zich verenigd in Stichting KAOF. 

 

ORIA gebruikersraad

ORIA is de regieorganisatie voor de informatiehuishouding van alle apotheken in Nederland. ORIA bevordert de eenheid van ICT-gebruik in alle Nederlandse apotheken. De ORIA gebruikersraad ondersteunt ORIA door input te leveren vanuit het veld. (ORIA is in december 2012 beëindigd) 

 

   

Kijk ook op mijn LinkedIn pagina voor meer informatie: LinkedIn